De dekking van een verzekering, hoe werkt dat precies met een motorverzekering, dierenverzekering of andere polissen?

Elk bedrijf heeft zijn eigen behoeften, maar u wilt er toch zeker van zijn dat u gedekt bent door een of andere verzekering, hoe klein uw bedrijf ook is. Kortom, een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven dekt meestal zaken als persoonlijke aansprakelijkheid voor leden en de gevolgen van claims van derden voor materiële schade/letsel. U kunt extra medische schade voor uzelf en schade aan uw eigen eigendommen toevoegen.

  • Wanneer u kijkt naar de CGL-polissen, ziet u termen als “General Aggregate Limit”. Dit verwijst naar de reclame of persoonlijk letsel, medische betalingen, en/of brandschade. “Operationele dekking” verwijst naar de basisdekking voor schade aan eigendommen en lichamelijk letsel als gevolg van uw of de nalatigheid van een werknemer.

Welke dekkingen zijn er allemaal beschikbaar bij veel verzekeringen

U kunt ook “Producten en voltooide werkzaamheden Limiet” zien, afhankelijk van uw werk. Deze dekking omvat bescherming voor degenen die een bepaald product vervaardigen of verkopen, of die contractanten zijn die diensten verlenen. Als er schade optreedt en uw product of nalatige dienst verantwoordelijk kan zijn, wordt u uiteraard geconfronteerd met een rechtszaak. Dit is een soort aparte geaggregeerde limiet en de claims van de aard ervan zullen de Algemene Geaggregeerde Limiet niet verminderen, hoewel het nog steeds onderworpen zal zijn aan limieten zoals “Per Voorvalslimiet” voor elke claim. Denk hierbij vooral aan de verschillende dierenverzekeringen, daar heb je te maken met dit soort limieten.

Er zijn behoorlijk wat premies en voorwaarden in verzekeringspolissen

De “Per Voorvalslimiet” verwijst naar het maximale bedrag dat de polis zal betalen voor een enkele vordering die voortvloeit uit uw Persoonlijke of Reclameblessure / Bewerkingen / Producten en Voltooide Bewerkingen. Elk van deze claims zal de afzonderlijke totale limiet verlagen.

  • Een paar andere termen die u zult vinden zijn onder andere Persoonlijke en Reclameschade, Brandschade, Medische Betalingen, Lichamelijk letsel en Schade aan eigendommen van derden, die allemaal voor zichzelf spreken.
  • Uw branche zal ook een rol spelen in het exacte type dekking dat u nodig heeft. Kijk bij het zoeken naar een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven of er een verzekering op maat beschikbaar is. Zeker voor motorverzekeringen kan dit een behoorlijk slim idee zijn.
  • Kies een bedrijf dat gespecialiseerd is in bedrijven zoals het uwe en dat een dekking heeft die is afgestemd op de risico’s die in uw vakgebied voorkomen. Houd rekening met de risico’s die u waarschijnlijk loopt en die mogelijk niet worden gedekt door een GCL of Business Owner’s Policy (BOP) en laat die risico’s opnemen in uw dekking.